Lahepere Villa kevadine joogikaart.
Joogikaardi kujundavad meie pere, külalised ja abiks on sommeljee
Karel Veski.