Lahepere Villa jõuluaegne joogikaart. Abiks sommeljee Karel Veski.